Om klinikken

Klinikken er drevet af alles Lægehus A/S, hvortil der er knyttet to ydenumre, Din læge og Min læge. Det er en samarbejdspraksis, hvor lægerne ser alle patienter og man derfor ikke er tilknyttet en fast læge.

Der er ansat en sygeplejerske og en jordemor med selvstændige konsultationer og en sekretær, der varetager receptionen. Derudover er en praksismanager ansat, som både har konsultation og administration.

Parkering: Der er parkeringspladser foran lægehuset, hvor det er tilladt at parkere gratis i maksimalt 30 minutter. Området er overvåget af parkeringsvagter, og vi anbefaler at købe en parkeringsbillet i betalingsstanderen, hvis dit læge-besøg tager mere end 30 minutter. Det koster 20 kr. pr. time at parkere. Den røde pil på billedet herunder markerer hovedindgangen, du skal benytte:

vejle
Handicapforhold: Der er fine handicapforhold.