Priser

Priser

Motorattest til kørekort under 75 år 500 kr
Motorattest til kørekort over 75 år 500 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Privat konsultation 500 kr
Privat EKG eller lab ydelser pr enhed 200 kr
Privat besøg 0-4 km 465 kr
Privat besøg 4,1-8 km 520 kr
Privat besøg 8,1-11 km 570 kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr
Lægeerklæring til Handicap skilt el fritagelse af styrthjelm/sikkerhedssele 400 kr
Lægeerklæring til fritagelse fra fx idræt i skole/uddannelse 400 kr
Mulighedserklæring 400 kr
Frihåndsattest ved uarbejdsdygtighed 325-500 kr
Lægeerklæring ifm afbestilling af rejse 500 kr
Varighedserklæring 450 kr
Influenzavaccine inkl. konsultation 250 kr
Ved udenlandsvaccinationer er konsultationsprisen for voksne, 250 kr + vaccines pris 250 kr + ?
Ved udenlandsvaccinationer er konsultationsprisen for børn, 150 kr + vaccinens pris 150 kr + ?
Stivkrampe vaccination ved fx udenlandsrejser 250 kr
Udskifter af journal, pr side 10 kr

Udeblivelser

Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på kr. 500. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til øvrige attester vil der blive opkrævet et honorar på attestens fulde pris. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Øvrig info

Vi tager imod dankort.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Lægeerklæringer og lægeattester påligges moms. Momsen er 25%.